விஜயசரஸ்வதி

விஜயசரஸ்வதி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 57 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "திசி" என்றழைக்கப்படும் 10 ஆவது சக்கரத்தின் 3 ஆவது மேளமாகிய சிம்மேந்திரமத்திம இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம்

தொகு
 
விஜயசரஸ்வதி ஆரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
 
விஜயசரஸ்வதி அவரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ க22 ப த1 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி3 ப ம22 ரி2
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம் (ரி2), சாதாரண காந்தாரம் (க2), பிரதி மத்திமம் (ம2), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம் (த1), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.
  • ஆரோகணத்தில் ரிஷபமும், அவரோகணத்தில் தைவதமும் இல்லை.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விஜயசரஸ்வதி&oldid=1322115" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது