விண்ணோட திட ஏவூர்தி உந்துகலன்

நாசாவால் பயன்படுத்தபடும் திட எரிப்பொருள் ஏவூர்தி உந்துகலன்.

விண்ணோடத் திட ஏவூர்தி உந்துகலன்கள் (Space Shuttle Solid Rocket Booster) நாசாவின் விண்ணோடத் திட்டத்தில் முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது எரியும் இரண்டு பெரிய வெண்மையான திட ஏவூர்திகளாகும். இரண்டும் மொத்தமாக ஒட்டுமொத்த விண்ணோட புறப்படுதலுக்குத் தேவையான 83% உந்துவிசையைத் தருகின்றன. ஆரஞ்சு வண்ணம் கொண்ட புறக்கலனுக்கு இருபுறமும் இவை அமைந்திருக்கும்.

SRB Diagram

வெளிப்புற இணைப்புகள்தொகு

  • "Solid Rocket Boosters". NASA. 2019-04-30 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2012-05-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  • Voss Industries webpage on SRB Retention Band design and construction
  • Solid Rocket Booster Separation video
  • Liberty Star and Freedom Star bio page.