விரைவு ரயில்

விரைவு ரயில்கள் (சில நேரங்களில் வேகமாக ரயில்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன, பொதுவாக "சாதாரண ரயில்களின் வேகத்தை விட வேகமானது") என்பது ஒரு இரயில் சேவையாகும். விரைவு ரயில்கள் உள்ளூர் ரயில்களோடு ஒப்பிடுைகயில் குறைவான நிறுத்தங்களில்  மட்டுமே நின்று செல்கின்றன.சில நேரங்களில், உள்ளூர் ரயில் சேவையைப் பின்தள்ளும் படி விரைவு ரயில் சென்ற பின்      உள்ளூர் ரயில்கள்  இயக்கப்படுகின்றன, அதற்கு பின் உள்ளூர் சேவை இல்லை. இரவு நேரங்களில், அல்லது  மற்ற நேரங்களில், எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் உள்ளூர் ரயில்களாக இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு விரைவு ரயில் நிறுத்தப்படும். 

இரஷ்யாவின் மாஸ்கோவில் உள்ள லாஸ்டோகா நகர விரைவு ரயில் 
சிவப்பு குறிகள் உள்ளூர்  ரயில்களையும், நீல குறிகள் விரைவு ரயில்களையும் குறிக்கும்.

நீண்ட தூரத்திலான இரயில் சேவையை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போது, சில விரைவான போக்குவரத்து அமைப்புகள் வெற்றிகரமாக திட்டமிடப்பட்டு  நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நியூயார்க் நகரின் சுரங்கப்பாதையின் ஒரு பெரிய பகுதியானது 4-வழி அமைப்பைக் கொண்டிருக்கிறது, உள்ளூர் ரயில்களுக்கான வெளிப்புறம் இரண்டு, விரைவு ரயில்களில் உள் இரண்டும் (மூன்று வழிப் பாதைகள், விரைவு ரயில் ஒரு வழி சேவை, திசை திருப்புதல் சேவையை வழங்குகிறது). இது சிகாகோவின் சிவப்பு வழி மற்றும் ஊதா வழி பகுதிகளிலும்  லண்டன் நிலத்தடி பகுதிகளின் இரண்டு சிறிய பகுதிகளான பிகாடில்லி வழி மற்றும் பெரு நகர வழி. விரைவு ரயில் சேவைகளின் பல வகைகள் (எ.கா. அரை-எக்ஸ்பிரஸ், வரையறுக்கப்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ்) பிரதான ஜப்பானிய இரயில்வே நிலையிலும், சியோல் மெட்ரோவின் 1 வது வரிசையிலும் உள்ளது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விரைவு_ரயில்&oldid=2316373" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது