முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பகுதிகள்தொகு

2008ஆம் ஆண்டில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தொகுதி சீரமைப்பின் விவரப்படி, இதில் கீழ்க்காணும் பகுதிகள் உள்ளன.[1]

  • அம்ரோகா மாவட்டம் (பகுதி)
    • ஹசன்பூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட உஜாரி, ராரா ஆகிய கனுங்கோ வட்டங்கள்
    • ஹசன்பூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஹசன்பூர் கனுங்கோ வட்டத்திலுள்ள மொகமதாபாது, பிஜோரா, தோரியா, வட்டுபுரா, சேமாஸ்பூர் தோர், ஹசன்பூர், தீப்பூர், சுல்தான்பூர் மோல்வி, மச்சுராய், கங்காதேர், சாத்தேடா அகத்மாலி, லுஹாரி கதார் ஆகிய பத்வார் வட்டங்களும், ஹசன்பூர் நகராட்சி, உஜாரி நகராட்சி

(கனுங்கோ வட்டம் என்பது வட்டத்தின் உட்பிரிவு. பத்வார் வட்டம் என்பது கனுங்கோ வட்டத்தின் உட்பிரிவு.)

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

பதினாறாவது சட்டமன்றம்தொகு

  • காலம்:2012 மார்ச்சு முதல்[2]
  • உறுப்பினர்: கமால் அக்தர்[2]
  • கட்சி: சமாஜ்வாதி கட்சி[2]

சான்றுகள்தொகு