-1 (எண்)

(−1 (எண்) இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

மறை ஒன்று அல்லது சய ஒன்று (ஆங்கிலம்: Minus One) என்பது 1 இன் கூட்டல் நேர்மாறு ஆகும். மறை ஒன்று என்பது மறை இரண்டுக்கும் பூச்சியத்துக்கும் இடைப்பட்ட மறை நிறையெண் ஆகும்.

← −2 −1 0 →
முதலெண்−1, மறை ஒன்று
வரிசை−1st (மறை முதலாம்)

ஓர் எண்ணை,   ஆல் பெருக்குவது என்பது, அவ்வெண்ணின் குறியை மாற்றுவதற்குச் சமனாகும். இதனைப் பரம்பல் விதி மூலம் நிறுவலாம்.

  ஒரு மெய்யெண் எனில்:-

 

 
 
 
 
 

  உடன்   ஐக் கூட்டும் போது   கிடைப்பதால்,   என்பது  இன் கூட்டல் நேர்மாறாகும்.

அதாவது:  

மறை ஒன்றின் வர்க்கம்

தொகு

-1இன் வர்க்கத்தின் பெறுமானம் 1 ஆகும். இதனால் இரு மறை எண்களின் பெருக்கத்தின் பெறுமானம் ஒரு நேர் எண்ணாக அமையும்.[1]

-1 வர்க்கத்தின் பெறுமானம் 1 ஆகும் என்பதை அட்சர கணித முறைப்படி நிறுவலாம்:

 

 
 
 

சமன்பாட்டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் 1ஐக் கூட்டுவதன் மூலம்,

 
 
 

ஆகவே, மறை ஒன்றின் வர்க்கத்தின் பெறுமானம் 1 ஆகும்.

மறை ஒன்றின் வர்க்கமூலம்

தொகு

சிக்கலெண்ணான  ஆனது   என்ற சமன்பாட்டைத் திருப்திப்படுத்தும். ஆகவே, -1 வர்க்கமூலத்தின் பெறுமானம்   ஆகும்.[2]

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=-1_(எண்)&oldid=3707130" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது