கிபி ஆண்டு 10 (X) என்பது ஜூலியன் நாட்காட்டியில் புதன்கிழமையில் ஆரம்பமான சாதாரண ஆண்டு ஆகும். அக்காலத்தில் இவ்வாண்டு "டொலபெல்லா மற்றும் சிலானசு ஆளுநர்களின் ஆட்சி ஆண்டு" (Year of the Consulship of Dolabella and Silanus) எனவும், பண்டைய உரோமன் அப் ஊர்பி கொண்டிட்டா நாட்காட்டியில் "ஆண்டு 763" எனவும் அழைக்கப்பட்டது. நடுக் காலப்பகுதி முதல் ஐரோப்பாவில் அனோ டொமினி ஆண்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே இவ்வாண்டுக்கு 10 என அழைக்கும் முறை நடைமுறைக்கு வந்தது. கிறித்தவப் பொது ஆண்டு முறையில் இது பத்தாம் ஆண்டாகும்.

நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  0கள்  - 10கள் -  20கள்  30கள்  40கள்

ஆண்டுகள்: 7     8    9  - 10 -  11  12  13
10
கிரெகொரியின் நாட்காட்டி 10
X
திருவள்ளுவர் ஆண்டு 41
அப் ஊர்பி கொண்டிட்டா 763
அர்மீனிய நாட்காட்டி N/A
சீன நாட்காட்டி 2706-2707
எபிரேய நாட்காட்டி 3769-3770
இந்து நாட்காட்டிகள்
- விக்ரம் ஆண்டு
- சக ஆண்டு
- கலி யுகம்

65-66
-68--67
3111-3112
இரானிய நாட்காட்டி -612--611
இசுலாமிய நாட்காட்டி 631 BH – 630 BH
சப்பானிய நாட்காட்டி
வட கொரிய நாட்காட்டி இல்லை (1912 முன்னர்)
ரூனிக் நாட்காட்டி 260
யூலியன் நாட்காட்டி 10    X
கொரியன் நாட்காட்டி 2343

நிகழ்வுகள்தொகு

இடம் வாரியாகதொகு

உரோமப் பேரரசுதொகு


பிறப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
10
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=10&oldid=2265568" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது