1550கள் தமிழர் பார்வையில்

1550களில் தமிழரின் பார்வையில் தமிழ்நாட்டிலும் இலங்கையிலும் நிலவிய அரசியல், குமுச்சூழலின் நிலை.

அரசியல்தொகு

தமிழ்நாடுதொகு

தமிழீழம்தொகு

பொருளாதாரம்தொகு

கல்விதொகு

மொழியும் இலக்கியமும்தொகு

பாதிரி ஹென்றீக் ஹென்றீக்கஸ் என்பவர் கிறிஸ்தவ மதப்பரப்பாளராக போர்த்துகீசு நாட்டில் இருந்து வந்து பணிபுரிந்தவர். இவர்தான் முதன்முதலாக தமிழ் மொழியில் 1554ல் கிறிஸ்தவப் பாடல் நூலை அச்சிட்டவர்[1][2].

சமயம்தொகு

இசை தமிழர் 15ம் நூற்றாண்டுதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. http://books.google.com/books?id=VToJrBPbQ9AC&pg=RA1-PA495&lpg=RA1-PA495&dq=henrique+tamil&source=web&ots=W6YGxwsW3Y&sig=ifOAr9a-NSD5B2jP8EkEXZ2ZPkk#PRA1-PA496,M1
  2. Donald F. Lach, Asia in the making of Europe. Publisher?