2012 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் தட கள விளையாட்டுக்கள்

2012 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தட கள விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

Olympic rings without rims.svg 2012 ஒலிம்பிக் போட்டிகள்

பதக்கப் பட்டியல்தொகு

தட கள விளையாட்டுக்களில் நாடுகள் பெற்ற பதக்கங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

நிலை நாடு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
1   ஐக்கிய அமெரிக்கா 9 13 7 29
2   உருசியா 8 4 6 18
3   ஜமேக்கா 4 4 4 12
4   ஐக்கிய இராச்சியம் 4 1 1 6
5   எதியோப்பியா 3 1 3 7
6   கென்யா 2 4 5 11
7   செருமனி 1 4 3 8
8   ஆத்திரேலியா 1 2 0 3
9   டொமினிக்கன் குடியரசு 1 1 0 2
  பிரான்சு 1 1 0 2
  போலந்து 1 1 0 2
  துருக்கி 1 1 0 2
13   சீனா 1 0 4 5
14   டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 1 0 3 4
15   செக் குடியரசு 1 0 1 2
16   அல்ஜீரியா 1 0 0 1
  பஹமாஸ் 1 0 1 1
  குரோவாசியா 1 0 0 1
  கிரெனடா 1 0 0 1
  அங்கேரி 1 0 0 1
  கசக்கஸ்தான் 1 0 0 1
  நியூசிலாந்து 0 1 0 1
  உகாண்டா 1 0 0 1
24   உக்ரைன் 0 1 2 3
25   கியூபா 0 1 1 2
26   போட்சுவானா 0 1 0 1
  கொலம்பியா 0 1 0 1
  குவாத்தமாலா 0 1 0 1
  ஈரான் 0 1 0 1
  தென்னாப்பிரிக்கா 0 1 0 1
  சுலோவீனியா 0 1 0 1
  தூனிசியா 0 1 0 1
33   பகுரைன் 0 0 1 1
  கனடா 0 0 1 1
  எசுத்தோனியா 0 0 1 1
  பின்லாந்து 0 0 1 1
  இத்தாலி 0 0 1 1
  சப்பான் 0 0 1 1
  மொரோக்கோ 0 0 1 1
  புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 0 0 1 1
  கட்டார் 0 0 1 1
மொத்தம் 47 47 49 143

விரைவோட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 100 மீட்டர் உசேன் போல்ட்  ஜமேக்கா   ஜமேக்கா   ஐக்கிய அமெரிக்கா உசேன் போல்ட்‎ ஒலிம்பிக் சாதனை புரிந்தார். மற்ற இருவருக்கும் ஒலிம்பிக்கில் விரைவாக ஓடிய நேரம் இதுவாகும். இறுதிப் பந்தயத்தில் ஓடிய 10 பேரில் 9 பேர் 10 வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் ஓடினர். ஆகத்து 5,2012 [1][2]
2 200 மீட்டர் உசேன் போல்ட்  ஜமேக்கா   ஜமேக்கா   ஜமேக்கா ஆகத்து 9
3 400 மீட்டர்   கிரெனடா   டொமினிக்கன் குடியரசு   டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ ஆகத்து 6 [3]

பெண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 100 மீட்டர்   ஜமேக்கா   ஐக்கிய அமெரிக்கா   ஜமேக்கா ஆகத்து 4 [4]
2 200 மீட்டர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா   ஜமேக்கா   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஆகத்து 8 [5]
3 400 மீட்டர்   ஐக்கிய அமெரிக்கா   ஐக்கிய இராச்சியம்   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஆகத்து 5 [6]

இடைத்தொலைவு ஓட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 800 மீட்டர்   கென்யா   போட்சுவானா   கென்யா ஆகத்து 9 [7]
2 1500 மீட்டர்   அல்ஜீரியா   ஐக்கிய அமெரிக்கா   மொரோக்கோ ஆகத்து 7 [8]
3 5000 மீட்டர்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 800 மீட்டர்
2 1500 மீட்டர்   துருக்கி   துருக்கி   பகுரைன் ஆகத்து 10 [9]
3 5000 மீட்டர்   எதியோப்பியா   கென்யா   எதியோப்பியா ஆகத்து 10 [10]

-

தொலைதூர ஓட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
10000 மீட்டர்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
10000 மீட்டர்

தடை தாண்டும் ஓட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 110 மீட்டர்
2 400 மீட்டர்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 100 மீட்டர்
2 400 மீட்டர்

இடர்பல கடக்கும் ஓட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
3000 மீ

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
3000 மீ

தொடர் ஓட்டம்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 4x100 மீட்டர்   ஜமேக்கா   ஐக்கிய அமெரிக்கா   டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ இவ்வோட்டத்தில் யமைக்கா அணி உலக சாதனை படைத்தது. இத்தொடர் போட்டியின் காரணமாக உசேன் போல்ட் இவ்வொலிம்பிக்கில் மூன்றாவது தங்கம் பெற்றார். ஆகத்து 11 [11]
2 4x400 மீட்டர்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 4x100 மீட்டர்
2 4x400 மீட்டர்

தொலைதூர சாலை ஓட்டம் (மாரத்தான்)தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
42 கி. மீ. தூரம் ஓடும் போட்டி

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
42 கி. மீ. தூரம் ஓடும் போட்டி டிக்கி ஜிலனா (2:23:07நொடிகள்)   எதியோப்பியா பிரிஸ்கா ஜெப்ட்டூ (2:23:12நொடிகள்)   கென்யா டட்யனா பெட்ரோவ அர்கிபோவ (2:23:29நொடிகள்)   உருசியா ஒலிம்பிக் மாரத்தானில் தங்கம் வென்ற இரண்டாவது எத்தியோப்பிய பெண். ஆகத்து 5 [12]

நடைப்போட்டிதொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுகள்தொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 20 கி. மீ. தூரம் நடக்கும் போட்டி
2 50 கி. மீ. தூரம் நடக்கும் போட்டி செர்கய் கிர்டயப்கின் (3:35:59நொடிகள்)   உருசியா ஜறேட் டாலென்ட் (3:36:53நொடிகள்)   ஆத்திரேலியா சி தியான்பெங் (3:37:16நொடிகள்)   சீனா ஆகத்து 11 [13]

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
20 கி. மீ. தூரம் நடக்கும் போட்டி எலினா லஸ்மனோவா (1:25:02நொடிகள்)   உருசியா ஒல்க கனிஷ்கின (1:25:09நொடிகள்)   உருசியா க்யேயங் செஞ்சி (1:25:16நொடிகள்)   சீனா புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆகத்து 11 [14]

தாண்டுதல்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 நீளம் தாண்டுதல்
2 மும்முறை தாண்டுதல்
3 உயரம் தாண்டுதல்
4 தடியூன்றி தாண்டுதல்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 நீளம் தாண்டுதல் பிரிட்னே ரீஸ் (7.12 மீட்டர்)   ஐக்கிய அமெரிக்கா எலினா சொகொலோவ (7.07 மீட்டர்)   உருசியா ஜநே டிலோச் (6.89 மீட்டர்)   ஐக்கிய அமெரிக்கா ஆகத்து 8 [15]
2 மும்முறை தாண்டுதல்
3 உயரம் தாண்டுதல்
4 தடியூன்றி தாண்டுதல்

எறிதல்தொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 வட்டு எறிதல்
2 குண்டு எறிதல்
3 ஈட்டி எறிதல்
4 சம்மட்டி எறிதல்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

எண் நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
1 வட்டு எறிதல்
2 குண்டு எறிதல்
3 ஈட்டி எறிதல்
4 சம்மட்டி எறிதல்

தடம் – களம் ஒருங்கிணைந்த நிகழ்வுதொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்

நெடுமுப்போட்டிதொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
அலிஸ்டைர் பிரவுன்லீ   ஐக்கிய இராச்சியம் ஜேவியர் கோமெஷ்   எசுப்பானியா ஜோனதன் பிரவுன்லீ   ஐக்கிய இராச்சியம் தங்கம் வென்ற வீரரும், வெண்கலம் வென்ற வீரரும் உடன்பிறந்த சகோதரர்கள் ஆகத்து 7

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

நிகழ்வு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்
பெண்களுக்கான நிகழ்வு   சுவிட்சர்லாந்து   சுவீடன்   ஆத்திரேலியா ஆகத்து 4

தற்கால ஐந்திறப்போட்டிதொகு

ஆண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்

பெண்களுக்கான நிகழ்வுதொகு

தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் சிறப்பு நாள் மேற்கோள்

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. பிபிசி ஆண்கள் ஓட்டப்பந்தயம்
 2. இச்சேண்டர்டு பரிகோல்டர்
 3. https://archive.is/20121205104008/www.london2012.com/athletics/event/men-400m/phase=atm004100/index.html
 4. https://archive.is/20121211070333/www.london2012.com/athletics/event/women-100m/index.html
 5. https://archive.is/20121205075455/www.london2012.com/athletics/event/women-200m/index.html
 6. https://archive.is/20121206042249/www.london2012.com/athletics/event/women-400m/index.html
 7. https://archive.is/20121216092150/www.london2012.com/athletics/event/men-800m/index.html
 8. https://archive.is/20130103142909/www.london2012.com/athletics/event/men-1500m/index.html
 9. https://archive.is/20130103165300/www.london2012.com/athletics/event/women-1500m/index.html
 10. http://www.london2012.com/athletics/event/women-5000m/index.html?v=20120811-024559374
 11. http://www.bbc.co.uk/sport/0/olympics/18913023
 12. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-sports/article3732465.ece
 13. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-sports/article3756158.ece
 14. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-sports/article3756270.ece
 15. http://www.thehindu.com/sport/athletics/article3743286.ece