9-ஆம் நூற்றாண்டு

(9ஆம் நூற்றாண்டு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

9ம் நூற்றாண்டு என்ற காலப்பகுதி கி.பி. 801 தொடக்கம் கி.பி. 900 வரையான காலப்பகுதியை குறிக்கிறது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 8-ஆம் நூற்றாண்டு - 9-ஆம் நூற்றாண்டு - 10-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 800கள் 810கள் 820கள் 830கள் 840கள்
850கள் 860கள் 870கள் 880கள் 890கள்
9ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் புவியின் கிழக்கு அரைக்கோளம்
9ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிழக்கு அரைக்கோளம்

உலகளாவிய நிகழ்வுகள்தொகு

கண்டுபிடிப்புகள்தொகு

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்தொகு

நூல்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=9-ஆம்_நூற்றாண்டு&oldid=2886450" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது