அணு, மூலக்கூறு, ஒளி இயற்பியல்

அணு, மூலக்கூறு, ஒளி இயற்பியல் (atomic, molecular, and optical physics) என்பது பருப்பொருள்-பருப்பொருள் மற்றும் ஒளிக்கற்றை-பருப்பொருள் இடையேயான தொடர்புகள் மற்றும் இடைவினைகளை விவரிக்கும் இயற்பியலின் ஒரு துறை ஆகும். இந்த இடைவிளைவுகள் ஒரு சில அணுக்களுக்கு இடையே அமைவதாகும்.[1] பொதுவாக இந்த இடைவினைகளால் ஏற்படும் ஆற்றலானது இலத்திரன்வோல்ட்டில் அளக்கப்படுகிறது.[2]:1356[3]

பொதுவாக இத்துறை அணுக்களால் ஏற்படும் மின்காந்த அலைகளின் சிதறல், பரப்புக் கவர்ச்சி, இலத்திரன்களின் கிளர்ச்சி நிலை கதிரியக்கம் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் ஒளியியல் மற்றும் கதிரியக்க பண்புகள் குறித்து விளக்குகிறது.

குறிப்புகள்தொகு

  1. Atomic, molecular, and optical physics. National Academy Press. 1986. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-309-03575-9. 
  2. Editor: Gordon Drake (Various authors) (1996). Handbook of atomic, molecular, and optical physics. Springer. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-387-20802-X. 
  3. Chen, L. T. (ed.) (2009). Atomic, Molecular and Optical Physics: New Research. Nova Science Publishers. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-1-60456-907-0.