முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் (இலங்கை வழக்கு: அதிர்வெண் மட்டிசைப்பு) (frequency modulation) (FM) என்பது தகவல் தொடர்புத் துறையில் கடத்தி அலையின் (carrier wave) மீது தகவலைச் (Signal) சேர்க்கும் முறைகளில் ஒன்றாகும். இம்முறையில் கடத்தி அலையின் அதிர்வெண் தகவலுக்கேற்ப மாறக் கூடியது. வீச்சுப் பண்பேற்றத்திலோ வீச்சு மாறக்கூடியது; அதிர்வெண் மாறாதது. வானொலி அலைகள், தொலை அளத்தல், ராடார் ஆகிய துறைகளில் அதிர்வெண் பண்பேற்றம் பயன்படுகிறது.[1]

செய்தியை வீச்சுப் பண்பேற்றம் அல்லது அதிர்வெண்பண்பேற்றம் மூலம் கடத்தலாம்.

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அதிர்வெண்_பண்பேற்றம்&oldid=2745101" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது