அனைத்துலக தமிழ் வானொலி

அனைத்துலக தமிழ் வானொலி என்பது கனடாவில் இருந்து ஒலிபரப்படும் 24 மணிநேர தமிழ் வானொலி ஆகும். இதன் தலைமை ஒலிபரப்பாளர் கலாதரன் ஆவார். இந்த வானொலி காலாதரன் அவர்களோடு கனேடியத் தமிழ் வானொலி பிணக்கில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து பிரிந்து சென்று இந்த வானொலியைத் தொடங்கினார்.

வெளி இணைப்புகள் தொகு