அப்பாத்தா

அப்பாத்தா ( அப்பா + ஆத்தா = அப்பாத்தா ) என்ற தமிழ்ச்சொல் ஆனது மதுரைத் தமிழ் பேச்சு வழக்கில் உள்ள ஒரு சொல் ஆகும். இச்சொல்லில் பகுதியாக உள்ள அப்பா என்ற வேர்ச்சொல் தந்தையை குறிக்கும் . விகுதியான ஆத்தா என்பது தாயை குறிக்கும் . இச்சொல் தந்தையை ஈன்ற தாய் என்ற உறவு முறையைக் குறிப்பது. கொங்கு தமிழில், குமரி தமிழில் மற்றும் ஈழத்தில் இந்த உறவு முறையை அப்பம்மா என்று கூறுவர். திருநெல்வேலியில் அப்பாச்சி (அப்பா வழி ஆச்சி) என்ற சொல்லும் வழக்கில் உள்ளது. சில இடங்களில் "ஐயம்மா" என்றும் அழைப்பர். தஞ்சைப் பகுதியில் அப்பாயி என்றும் வழங்குகிறார்கள். சிலர் ஆயா என்றும் அழைப்பார்கள். அம்மாவை ஈன்ற தாயையும் ஆயா என்று அழைப்பதால் , சில நேரங்களில் எந்த தாய் என்ற குழப்பங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் தமிழர்கள் உடனே அம்மாவை பெற்ற தாயா ? இல்லை அப்பாவை பெற்ற தாயா ? என்று கேள்விகள் கேட்டு குழப்பங்களை தீர்த்துக் கொள்வது பெரும்பாலான தமிழர் பேச்சு வழக்கில் ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு ஆகும் .

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அப்பாத்தா&oldid=1929146" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது