முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

அலிகர் மக்களவைத் தொகுதி

மக்களவைத் தொகுதி (உத்தரப் பிரதேசம்)

அலிகர் மக்களவைத் தொகுதி இந்திய மக்களவைத் தொகுதியாகும். இது உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள 80 தொகுதிகளில் ஒன்று.[1]

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்தொகு

இந்த தொகுதியில் இருந்து பாராளுமன்றத்தின் மக்களவைக்கு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

மேலும் பார்க்கதொகு