ஆய்தக்குறுக்கம்

ஆய்தக்குறுக்கம் என்பது ஆய்த எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரையில் இருந்து கால் மாத்திரையாகக் குறைந்து ஒலிப்பதாகும்.[1]ஆய்தம் + குறுக்கம் = ஆய்தக் குறுக்கம்.[2]

ல ள ஈற்று இயைபின் ஆம் ஆய்தம் அஃகும்
                   - நன்னூல்

எ.கா.: முள் + தீது = முஃடீது[3]

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில், நிலைமொழியில் தனிக்குறிலின் கீழ் வரும் ளகரம் தகர முதன் மொழியோடு புணரும் பொழுது ஆய்தமாக மாறியுள்ளது. அவ்வாறு மாறிய ஆய்தம் தனக்குரிய அரை மாத்திரையில் இருந்து கால் மாத்திரையாகக் குறைந்து ஒலிப்பதை காணலாம். இதுவே ஆய்தக் குறுக்கமாகும்.


இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. "ஆய்தக் குறுக்கத்தை விளக்குக.". தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம். பார்த்த நாள் 2015 நவம்பர் 3.
 2. Venkatesan Sr (2014 திசம்பர் 25). "TNPSC-IV தேர்விற்கான அரங்கம்: பொதுத் தமிழ்-25". தினமணி. பார்த்த நாள் 2015 நவம்பர் 3.
 3. "பாவியற்றும் உத்திகள்". தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம். பார்த்த நாள் 2015 நவம்பர் 3.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆய்தக்குறுக்கம்&oldid=2518441" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது