ஆரியச் சக்கரவர்த்தி

ஆரியச் சக்கரவர்த்தி என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் குறிக்கலாம்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆரியச்_சக்கரவர்த்தி&oldid=118228" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது