ஆல்பேர்த்து ஐன்சுட்டீன் பதக்கம்

ஆல்பேர்த்து ஐன்சுட்டீன் பதக்கம் என்பதை இடாய்ச்சுலாந்தில் உள்ள பேண் நகரத்தில் இயங்கும் ஆல்பேர்த்து ஐன்சுட்டீன் குமுகம் என்னும் அமைப்பால் வழங்கப்பெறுகின்றது. இப்பதக்கம் முதன்முதல் 1979 இல் வழங்கப்பெற்றது. இது ஆல்பேர்த்து ஐன்சுட்டீனைத் தொடர்பு படுத்தும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்காகவும் அது சார்ந்த பணிக்காகவும், வெளியீடுகளுக்காகவும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வழங்கப்பெறுகின்றது.[1]

பரிசு வென்றவர்கள் தொகு

மூலத்தரவு: ஐன்சுட்டீன் குமுகம்

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

அடிக்குறிப்புகளும் மேற்கோள்களும் தொகு

  1. "Einstein Medal". albert einstein society. பார்க்கப்பட்ட நாள் 5 April 2013.
  2. "Juan Maldacena Receives 2018 Einstein Medal from the Albert Einstein Society | Institute for Advanced Study". ias.edu. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 March 2019.
  3. Stewart, Ashleigh (20 December 2013). "Einstein Medal for NZ professor". Stuff.co.nz. Fairfax New Zealand. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 February 2014.

வார்ப்புரு:Einstein