ஆளுமை விருத்தி

personality development

மனிதனிடம் உள்ள அனைத்து திறன்களையும் வெளிக்கொண்டுவரும் செயற்பாடாக ஆளுமை விருத்தி உருவாக்கம் பெறுகிறது. இது பல்வேறு திறன்களைக் கூட்டுமொத்தமாக விருத்திசெய்யும். மனிதனைப் பூரண மனிதன் ஆக்குவதற்கு ஆளுமைக் கூறுகள் விருத்தி செய்யப்படுதல் வேண்டும். உள்ளாந்த திறன்களைத் தன்னியல்பாகப் பயன்படுத்தும் இயல்பு ஆளுமை விருத்தியின்பாற்பட்டது.

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆளுமை_விருத்தி&oldid=2745412" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது