ஆழி என்ற சொல் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் குறிக்கும்:


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆழி&oldid=1589297" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது