இடைச்சங்கம்

இடைச்சங்கம் (கிமு 2387 - கிமு 306) ஏறைக்குறைய 2000 ஆண்டுகள் சிறப்புற்று இருந்த தமிழ்ச் சங்கம் என்று மரபு வழித் தமிழர் வரலாறு கூறுகிறது. இது கபடாபுரத்தில் இருந்தது. இது மூன்றாம் கடல்கோளால் அழிந்தது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடைச்சங்கம்&oldid=2146911" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது