இந்திய நிதி ஆணையம்

இந்திய நிதி ஆணையம் (Finance Commission of India) 1951ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பகுதி XII (12) இல் 280ஆம் பிரிவின்படி குடியரசுத் தலைவரால் நிறுவப்பட்டது. நடுவண் அரசுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் இடையேயான நிதிப் பகிர்தலை வரையறுக்க இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 1951ஆம் ஆண்டின் நிதி ஆணையச் சட்டம் இவ்வமைப்பின் உறுப்பினர்களின் தகுதிகள், நியமித்தல் வரன்முறை,பதவிக்காலம் மற்றும் அதிகாரங்களை வரையறுத்துள்ளது. அரசியலமைப்பின்படி ஒரு தலைவரையும் நான்கு உறுப்பினர்களையும் கொண்ட நிதி ஆணையம் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் மாறுதல்களுக்கேற்ப பல்வேறு நிதி ஆணையங்களின் பரிந்துரைகளும் பெரிதும் வேறுபட்டுள்ளன. இதுவரை பதின்மூன்று நிதி ஆணையங்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளைக் கொடுத்துள்ளன.

இந்திய நிதி ஆணையம்
துறை மேலோட்டம்
அமைப்புநவம்பர் 22, 1951
ஆட்சி எல்லைஇந்தியா இந்திய அரசு
தலைமையகம்புதுதில்லி
அமைப்பு தலைமைகள்
 • நந்த கிஷோர் சிங், தலைவர்
 • இந்திரா ராஜாராமன், உறுப்பினர்
 • சஞ்சீவ் மிஸ்ரா, உறுப்பினர்
 • அதுல் சர்மா, உறுப்பினர்
 • பி கே சதுர்வேதி, உறுப்பினர்

  சுமித் போஸ், செயலர்

  ரத்தின் ராய், பொருளியல் அறிவுரைஞர்
வலைத்தளம்http://fincomindia.nic.in/

14 வது நிதி ஆணையம்

தொகு
 • இந்திய அரசு ஜனவரி 2, 2013 அன்று 14 வது நிதி ஆணையத்தை அமைத்தது. இந்த ஆணையம் 2015 - 2020 வரை செயல்படும்.
 • தலைவர் - யாக வேணுகோபால் ரெட்டி (Y.V.ரெட்டி), முன்னாள் ஆளுநர், இந்திய மைய வங்கி
 • உறுப்பினர்கள் - சுஷ்மா நாத், முன்னாள் நிதி செயலாளர்; ம.கோவிந்த ராவ் , இயக்குனர் , தேசிய பொது நிதி மற்றும் கொள்கைக்கான நிறுவனம்; சுதிப்டோ முன்டல்,முன்னாள் செயல் இயக்குனர், புள்ளியியல் நிறுவனம்.

நிதி ஆணையங்கள் ஒதுக்கீடுகள் 1 முதல் 15வரை

தொகு

மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வருமான வரியின் நிகர வருவாயின் சதவீதப் பங்கை பின்வரும் முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று முதல் நிதி ஆணையம் முன்மொழிந்தது.[1]

First Finance commission 1952
State % ஒதுக்கீடு
பாம்பே 17.5
உத்திரப்பிரதேசம் 15.75
மெட்ராசு 15.25
மேற்கு வங்காளம் 11.2
பீகார் 9.75
மத்தியபிரதேசம் 5.25
ஹைதராபாத் 4.5
ஓரிசா 3.5
ராசுத்தான் 3.5
பஞ்சாப் 3.25
திருவிதாங்கூர் 2.5
அசாம் 2.25
மத்திய பாரத் 1.75
சௌராசுடிரா 1
PEPSU 0.75


 • 2வது நிதி ஆணையம் 1957, 3வது நிதி ஆணையம் 1961, 4வது நிதி ஆணையம் 1965 and 5வது நிதி ஆணையம் 1969
State 2nd FC % of share 3rd FC % of share 4th FC % of share 5th FC % of share
Uttar Pradesh 16.36 14.42 14.6 16.01
Bombay 15.97 13.41 14.28 11.4
West Bengal 10.09 12.09 10.91 9.11
Bihar 9.94 9.73 9.03 9.99
Madras 8.4 8.13 8.34 8.18
Andhra Pradesh 8.12 7.71 7.34 8.01
Madhya Pradesh 6.42 6.41 6.47 7.09
Mysore 5.14 5.13 5.14 5.4
Gujarath 4.78 5.29 5.13
Punjab 4.24 4.49 4.36 2.55
Rajasthan 4.09 3.97 3.97 4.34
Orissa 3.73 3.44 3.4 3.75
Kerala 3.64 3.35 3.59 3.83
Assam 2.44 2.44 2.44 2.67
Jammu & Kashmir 1.08 0.7 0.73 0.79
Haryana 1.73
Union Teritory 1 3 2.5 2.6
Nagaland 0.07 0.08
 • 6வது நிதி ஆணையம் 1973, 7வது நிதி ஆணையம் 1978, 8வது நிதி ஆணையம் 1984 and 9வது நிதி ஆணையம் 1990
State 6th Fin. Com. % of share 7th Fin. com. % of share 8th Fin. Com. % of share 9th Fin. Com. % of share
Uttar Pradesh 15.23 15.42 17.907 16.786
Maharashtra 11.05 10.95 8.392 8.191
Bihar 9.61 9.53 12.08 12.418
West Bengal 8.89 8.015 7.8 7.976
Tamilnadu 7.94 8.05 7.565 7.931
Andhra Pradesh 7.76 8.021 8.187 8.208
Madhya Pradesh 7.3 7.35 8.378 8.185
Gujarat 5.55 5.96 4.049 4.55
Karnataka 5.33 5.44 4.979 4.928
Rajasthan 4.5 4.362 4.545 4.836
Kerala 3.92 3.95 3.76 3.729
Orissa 3.73 3.738 4.202 4.326
Punjab 2.75 2.73 1.744 1.706
Assam 2.54 2.52 2.879 2.631
Haryana 1.77 1.819 1.074 1.224
Jammu Kashmir 0.81 0.818 0.838 0.695
Himachal Pradesh 0.6 0.595 0.555 0.595
Tripura 0.27 0.26 0.269 0.303
Manipur 0.18 0.19 0.22 0.171
Meghalaya 0.18 0.18 0.184 0.208
Goa NA NA NA 0.11
Nagaland 0.09 0.085 0.088 0.096
Mizoram NA NA NA 0.073
Sikkim NA 0.035 0.035 0.03
 • 10th Finance commission 1995, 11th Finance commission, 12th Finance commission, 13th Finance commission, 14th Finance commission and 15th Finance commission[2]


State 10th FC % 11th FC % 12th FC % 13th FC % 14th FC % 15th FC %
Andhra Pradesh 8.465 7.701 7.36 6.937 4.305 4.047
Arunachala pradesh 0.244 0.328 1.37 1.757
Assam 2.784 3.285 3.24 3.628 3.311 3.128
Bihar 12.861 14.597 11.03 10.917 9.665 10.058
Chhattisgarh 2.65 2.47 3.08 3.407
Goa 0.18 0.206 0.266 0.378 0.386
Gujarat 4.406 2.821 3.57 3.041 3.084 3.478
Haryana 1.238 0.944 1.08 1.048 1.084 1.093
Himachal Pradesh 0.704 0.683 0.52 0.781 0.713 0.83
Jammu & Kashmir 1.097 1.29 1.551 1.854
Jharkhand 3.36 2.802 3.139 3.307
Karnataka 5.339 4.93 4.46 4.328 4.713 3.647
Kerala 3.839 3.057 2.67 2.341 2.5 1.925
Madhya Pradesh 8.29 8.838 6.71 7.12 7.548 7.85
Maharashtra 8.126 4.632 5 5.199 5.521 6.317
Manipur 0.282 0.366 0.451 0.617 0.716
Meghalaya 0.283 0.342 0.408 0.642 0.767
Mizoram 0.149 0.198 0.269 0.46 0.5
Nagaland 0.181 0.22 0.314 0.498 0.569
Orissa 4.495 5.056 5.16 4.779 4.642 4.528
Punjab 1.461 1.147 1.3 1.389 1.577 1.807
Rajasthan 5.551 5.473 5.61 5.853 5.495 6.026
Sikkim 0.126 0.184 0.239 0.367 0.388
Tamil Nadu 6.637 5.385 5.31 4.969 4.023 4.079
Telangana 2.437 2.102
Tripura 0.378 0.487 0.511 0.642 0.708
Uttar Pradesh 17.811 19.798 19.26 19.677 17.959 17.939
Uttarakhand 1.12 1.052 1.118
West Bengal 7.471 8.116 7.06 7.264 7.324 7.523


State 1st FC % (1952) 2nd FC % (1957) 3rd FC % (1961) 4th FC % (1965) 5th FC % (1969) 6th FC % (1973) 7th FC % (1978) 8th FC % (1984) 9th FC % (1990) 10th FC % (1995) 11th FC % (2000) 12th FC % (2005) 13th FC % (2010) 14th FC % (2015) 15th FC % (2020)
Tamil Nadu/Madaras 15.25 8.4 8.13 8.34 8.18 7.94 8.05 7.565 7.931 6.637 5.385 5.31 4.969 4.023 4.079
Uttar Pradesh 15.75 16.36 14.42 14.6 16.01 15.23 15.42 17.907 16.786 17.811 19.798 19.26 19.677 17.959 17.939
Bihar 9.75 9.94 9.73 9.03 9.99 9.61 9.53 12.08 12.418 12.861 14.597 11.03 10.917 9.665 10.058
Madhya Pradesh 5.25 6.42 6.41 6.47 7.09 7.3 7.35 8.378 8.185 8.29 8.838 6.71 7.12 7.548 7.85
Rajasthan 3.5 4.09 3.97 3.97 4.34 4.5 4.362 4.545 4.836 5.551 5.473 5.61 5.853 5.495 6.026
Maharashtra/Bombay 17.5 15.97 13.41 14.28 11.4 11.05 10.95 8.392 8.191 8.126 4.632 5 5.199 5.521 6.317
Gujarat/Saurashtra 1 4.78 5.29 5.13 5.55 5.96 4.049 4.55 4.406 2.821 3.57 3.041 3.084 3.478
West Bengal 11.2 10.09 12.09 10.91 9.11 8.89 8.015 7.8 7.976 7.471 8.116 7.06 7.264 7.324 7.523
Karnataka 5.14 5.13 5.14 5.33 5.44 4.979 4.928 5.339 4.93 4.46 4.328 4.713 3.647
Kerala/Travancore 2.5 3.64 3.35 3.59 3.83 3.92 3.95 3.76 3.729 3.839 3.057 2.67 2.341 2.5 1.925
Andhra Pradesh/Hyderabad 4.5 8.12 7.71 7.34 8.01 7.76 8.021 8.187 8.208 8.465 7.701 7.36 6.937 4.305 4.047
Arunachala pradesh 0.244 0.328 1.37 1.757
Assam 2.25 2.44 2.44 2.44 2.67 2.54 2.52 2.879 2.631 2.784 3.285 3.24 3.628 3.311 3.128
Chhattisgarh 2.65 2.47 3.08 3.407
Goa NA NA NA 0.11 0.18 0.206 0.266 0.378 0.386
Haryana 1.73 1.77 1.819 1.074 1.224 1.238 0.944 1.08 1.048 1.084 1.093
Himachal Pradesh 0.6 0.595 0.555 0.595 0.704 0.683 0.52 0.781 0.713 0.83
Jammu & Kashmir 1.08 0.7 0.73 0.79 0.81 0.818 0.838 0.695 1.097 1.29 1.551 1.854
Jharkhand 3.36 2.802 3.139 3.307
Manipur 0.18 0.19 0.22 0.171 0.282 0.366 0.451 0.617 0.716
Meghalaya 0.18 0.18 0.184 0.208 0.283 0.342 0.408 0.642 0.767
Mizoram NA NA NA 0.073 0.149 0.198 0.269 0.46 0.5
Nagaland 0.07 0.08 0.09 0.085 0.088 0.096 0.181 0.22 0.314 0.498 0.569
Orissa 3.5 3.73 3.44 3.4 3.75 3.73 3.738 4.202 4.326 4.495 5.056 5.16 4.779 4.642 4.528
Punjab 3.25 4.24 4.49 4.36 2.55 2.75 2.73 1.744 1.706 1.461 1.147 1.3 1.389 1.577 1.807
Sikkim NA 0.035 0.035 0.03 0.126 0.184 0.239 0.367 0.388
Telangana 2.437 2.102
Tripura 0.27 0.26 0.269 0.303 0.378 0.487 0.511 0.642 0.708
Uttarakhand 1.12 1.052 1.118
Union Teritory/PEPSU 0.75 1 3 2.5
Madhya Bharat 1.75


உசாத்துணை

தொகு
 • Centre State Financial Relations in India and Finance Commission by Sansar Singh Janjua

வெளியிணைப்புகள்

தொகு
 1. https://fincomindia.nic.in/commission-reports
 2. https://prsindia.org/files/policy/policy_committee_reports/Report%20Summary_15th%20FC_2021-26.pdf
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இந்திய_நிதி_ஆணையம்&oldid=3886525" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது