இனிப்பு

இனிப்பு (Sweetness) என்பது அறுசுவைகளிலுள் ஒன்று. சுவையுள்ள ஒரு இனிப்பு வகையை இனிப்புப் பண்டம் என்று கூறுவர். மாச்சத்து மிகுந்த பொருள்கள் பொதுவாக இனிப்பு சேர்மத்தைக் கொண்டவை.

ஸ்ரோபெரி கேக்

சில இனிப்பு தன்மை கொண்ட பொருட்கள்தொகு

அமினோ அமிலம் கொண்ட சில வேதியியல் பொருட்கள் இனிப்பு தன்மையைக் கொண்டவை. அவை அலனீன், கிளைசீன் மற்றும் செர்ரீன் ஆகும். தாவரவியலில் பெரும்பாலான வகைகளில்கிளைக்கோசைட்டு எனப்படும் அமிலம் இனிப்புத் தன்மை வாய்ந்தது.

இனிப்புச் சுவை உணரும் பிராணிகள்தொகு

விலங்குகளில் நாய், எலி, பன்றிகள் ஆகியன மட்டுமே இனிப்புச் சுவையை உணரமுடியும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இனிப்பு&oldid=3074068" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது