இயற்பியலறிஞர்

இயற்பியலில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்

இயற்பியலறிஞர் (Physicist)என்பவர் இயற்பியல் என்ற துறையில் நிபுணர் ஆவர். இயற்பியல் என்பது பொருளியல் அண்டத்தின் அனைத்து நீட்டல் அளவுறை கால அளவுறைகளிலும் பொருளுக்கும் ஆற்றலுக்கும் இடையே ஏற்படும் ஊடாட்டங்களையும் அடக்கிய அறிவியற்றுறை ஆகும்.[1][2] எனவே இயற்பியலறிஞர்கள் பொதுவாகவே நிகழ்பாடுகளின் அடிமூலமான இறுதிக் காரணத்தைக் கண்டறிவதில் ஈடுபாடுள்ளவர்கள்; மேலும் தங்கள் புரிதலைக் கணிதவழியாகக் கட்டமைப்பர்.

இயற்பியலறிஞர்கள் அனைத்து நீட்டல் அளவுறைகளையும் எட்டியபடியான அகன்ற ஆய்வுப்புலங்களில் ஆய்வுப்பணி புரிவர்: அணுவக இயற்பியல், அணுத்துகளியற்பியல் என்று தொடங்கி உயிரியலியற்பியல் என்றெல்லாந் தாண்டி அண்டம் முழுதையும் உள்ளடக்கிய அண்டவியல் அளவுறை வரைக்கும் என்று அந்த ஆய்வுப்புலங்களின் அகவை எட்டும். இயற்பியலறிஞர்கள் இருவகைப்படுவர்: பொருளியல் நிகழ்பாட்டுக் கவனிப்பிலும் சோதனைப் பகுப்பாய்விலும் ஈடுபடும் சோதனை இயற்பியலறிஞர்கள் என்றும் இயற்கை நிகழ்பாடுகளின் காரணங்காணல், விளக்கம், கணிப்பு ஆகிய நோக்கங்களோடு பொருளியல் அமையங்களுக்குக் கணித அந்தாயங்களை அமைப்பதில் ஈடுபடும் கோட்பாட்டியல் இயற்பியலறிஞர்கள் என்றும் இருவகையினர்.[1][3][4][5]

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. 1.0 1.1 Rosen, Joe (2009). Encyclopedia of Physics. Infobase Publishing. p. 247.
  2. "Physicist". Merriam-Webster Dictionary. "a scientist who studies or is a specialist in physics"
  3. "Industrial Physicists: Primarily specializing in Physics" (PDF). American Institute for Physics. October 2016.
  4. "Industrial Physicists: Primarily specializing in Engineering" (PDF). American Institute for Physics. October 2016.
  5. "Industrial Physicists: Primarily specializing outside of STEM sectors" (PDF). American Institute for Physics. October 2016.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இயற்பியலறிஞர்&oldid=2972410" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது