இரவிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

இரவிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி, கேரளத்தின் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று. இது கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ளது. கொல்லம் நகராட்சியின் 14,15 வார்டுகள், 20 முதல் 41 வரை உள்ளவார்டுகள், கொல்லம் வட்டத்தில் உள்ள மையநாடு ஊராட்சி ஆகியனவற்றை கொண்டது. 2011-ஆம் ஆண்டு முதல், இந்த தொகுதியின் சார்பாக, ஏ. ஏ. அசீஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். [1]

சான்றுகள்தொகு