இறுவட்டு என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்:-

  • இறுவட்டு, இந்திய வழக்கில் இறுவட்டு என்பது இலக்கமுறைப் பல்திறவாற்றல் வட்டைக் குறிக்கும்.
  • இறுவட்டு, இலங்கை வழக்கில் இறுவட்டு என்பது குறுவட்டைக் குறிக்கும்.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இறுவட்டு&oldid=1089202" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது