இலங்கை அரசு விடுதலைப் புலிகள் 2006 பேச்சுக்கள், இரண்டாம் சுற்று

இலங்கை அரசு (இ.சு.க) விடுதலைப் புலிகள் 2006 பேச்சுக்கள், இரண்டாம் சுற்று எனப்படுவது இலங்கை அரசுக்கும் (இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி) விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடையில் அக்டோபர் 28-29, 2006 திகதிகளில் ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற நேரடி பேச்சுவார்த்தைகளைக் குறிக்கும். வட கிழக்கு இலங்கைத் தமிழ் மக்கள் மிகவும் இக்கட்டான ஒரு வாழ்வியல் சூழலில் இருக்கையில் இப்பேச்சுக்கள் நடைபெற்றன.

வெளி இணைப்புகள்தொகு