இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ்

இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் (Ceylon National Congress, CNC) என்பது இலங்கையில் 1919 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தேசியவாத அரசியல் கட்சியாகும்.[1] இலங்கை பிரித்தானிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த போது, தேசியவாதம் எழுச்சியுற்றிருந்த காலகட்டத்தில் நிறுவப்பட்டது. இக்கட்சி 1948 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை விடுதலை பெறுவதற்கு மிகவும் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்தது.[2] சேர் பொன்னம்பலம் அருணாசலம் இதன் நிறுவனத் தலைவராக இருந்து செயல்பட்டார்.[3]

மேற்கோள்கள்தொகு