இலையடிச் செதில்

சிறிய இலை போன்றதான திசு இலைக்காம்பின் அடியில் காணப்படும் இலையடிச் செதில் (stipule), இலைத்தண்டில் இணைக்கப்படும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இது இலை போன்றது அல்லது அதைவிட சிறியது. இதைக் காண்பது அரிது அல்லது இது விழுந்துவிடும் சில நேரங்களில் தழும்பை விட்டுச்செல்லும்.

இலையடிச் செதில்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இலையடிச்_செதில்&oldid=1677139" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது