இஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம்

இஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம் (Stockholm University), சுவீடன் நாட்டின் தலைநகரான ஸ்டாக்ஹோமில் உள்ளது. 1960-ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழகமாக அங்கிகாரம் பெற்றது. இப்பல்கலைக்கழகம் சுவீடன் நாட்டின் நான்காவது பழமையான பல்கலைக்கழகமாகும்.

இஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம்

நிறுவல்:1878
வகை:பொது
ஆசிரியர்கள்:6,000
மாணவர்கள்:50,000 (FTE, 2011)[1]
முனைவர்பட்ட மாணவர்:1,800
அமைவிடம்:ஸ்டாக்ஹோம், சுவீடன்
வளாகம்:மாநகரம்
இணையத்தளம்:su.se
அர்ஹெனியுஸ் ஆய்வகம் - ஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம்
விக்டோரியா பசுமைக்குடில், தாவரப்பூங்கா
ஆன்டர்சன்ஸ் பசுமைக்குடில், தாவரப்பூங்கா

இஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம் பின்வரும் நான்கு (புலங்கள்) உயர்கல்விப் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

இணையதளங்கள்தொகு

இஸ்டாக்ஹோம் பல்கலைக்கழகம்

மேற்கோள்கள்தொகு