உதவி:தொகுத்தல் சுருக்கம்

நான்கு வரி சாளரம். மேல்வரி "சுருக்கம்(சுருக்கமாக நீங்கள் செய்த மாற்றங்களை விவரிக்கவும்)". இரண்டாம் வரி வெறுமையான உள்ளீடு பெட்டி. மூன்றாம் வரி ஓர் குறிப்பெட்டியை அடுத்து "இது ஒரு சிறு தொகுப்பு" மற்றும் வேறொன்றில் "இக்கட்டுரையைக் கவனிக்கவும்". கடைசி வரியில் "பக்கத்தைச் சேமிக்கவும்", "முன்தோற்றம் காட்டு", "மாற்றங்களைக் காட்டு" பொத்தான்களும் "விடு" என்ற இணைப்பும்.
தொகுத்தல் சுருக்கம் உள்ளீடு பெட்டி சேமிக்கவும் தத்தலுக்கு மேலே உள்ளது.

தொகுத்தல் சுருக்கம் ஓர் விக்கிப்பீடியா பக்கத்தினை தொகுத்ததிற்கான சிறு விளக்கவுரை. நீங்கள் தொகுக்கும்போது ஓர் சிறிய உரை உள்ளீட்டுப் பெட்டி "சுருக்கம்", தொகுக்கும் சாளரத்தின் கீழும் பக்கத்தைச் சேமிக்கவும் தத்தலுக்கு மேலும் இருப்பதைக் காணலாம். தொகுத்தல் சுருக்கங்கள் பக்க வரலாறு பட்டியல்களில் (அண்மைய மாற்றங்கள், பக்க வரலாறு,கவனிப்புப் பட்டியல் ) மற்றும் வேறுபாடு பக்கத்தின் மேற்பகுதியிலும் காண்பிக்கப்படும்.

தொகுத்தல் சுருக்கம் பெட்டியில் ஓர் பத்தியைத் தொகுக்கும்போது விளக்கவுரை அளிப்பது ஓர் நல்ல பழக்கமாகும். உங்கள் தொகுப்பினைக் குறித்தும் நோக்கத்தினைக் குறித்தும் பிற பயனர்கள் புரிந்து கொள்ள இது உதவி புரியும். சுருக்கப் பெட்டியில் தவறாது ஓர் சுருக்கத்தினை இட நினைவுறுத்தும் வகையில் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் பக்கத்தில் தொகுத்தல் கீற்றில் இதற்கான குறியீட்டுப் பெட்டியை தேர்வு செய்யவும்.