உதவி:விக்கியிடை இணைப்புகள்

விக்கிப்பீடியாவின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இடப்பக்கப் பட்டையின் இறுதியில் பிற மொழிப் பதிப்புகளுக்கான இணைப்புகளைக் காணலாம். இந்த இணைப்புகளை எவ்வாறு இடுவது என்பதைப் பற்றி இந்த உதவிக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

இவ்வாறு விக்கியிடை இணைப்புகளை இட விக்கி தரவுத் திட்டம் உதவுகிறது.

விக்கித்தரவுகளில் மொழி இணைப்புக்களின் மேலாண்மை

தொகு

புதிய கட்டுரை

தொகு
விக்கி தரவைத் தொகுப்பதற்கான இணைப்பு.
 • வினா 1.நான் ஒரு புதிய கட்டுரையை உருவாக்கியுள்ளேன். இந்தக் கட்டுரை மற்ற மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளதை (காட்டாக, ஆங்கிலம்) அறிவேன்.எவ்வாறு விக்கியிடை இணைப்புக்களை ஏற்படுத்துவது ?
 1. விக்கித்தரவுகள் செல்லுங்கள்.
  முதன்மை பட்டையில் (வெக்டர் இடைமுகமாயிருந்தால், இடதுபுறத்தில்) "தலைப்பு வாரியாக உருப்படி (Item by title)" தேர்ந்தெடுப்பீர்.
  அதனை, தலைப்பு வாரியாக உருப்படியை சொடுக்கவும்.
  எதிர்வரும் பக்கத்தில் மொழிக் குறியீட்டையும் (எடுத்துக்காட்டாக,ஆங்கில மொழிக்கு en) அந்த விக்கிப்பீடியாவில் கட்டுரைக்கான பெயரையும் இடவும்.பின்னர் தேடுக அழுத்தவும்.
  இந்தப் பெயரில் ஏற்கெனவே கட்டுரை இருந்தால், உருப்படியின் கீழே சென்று "சேர்" என்பதை அழுத்தவும். திறக்கப்படும் பெட்டிகளில் மொழிக் குறியீட்டையும் (தமிழுக்கு ta)நீங்கள் உருவாக்கிய கட்டுரைப் பெயரையும் இடுக. பின்னர் "சேமியை சொடுக்கவும்". உங்கள் வேலை முடிந்தது.
  இந்த கட்டுரை இல்லையென்றால் "உருப்படியை உருவாக்குக (create the item)" என்று கீழே காணும் இணைப்பைச் சொடுக்கி கட்டுரைப் பெயரையும் சிறு விவரணத்தையும் வரும் படிவத்தில் நிரப்புக. பின்னர் இந்த உருப்படியை மொழியிடை இணைப்புகளில் மேலே விவரித்தவாறு சேர்க்கவும்.

விக்கித்தரவுகளில் தமிழில் உள்ள ஒரு கட்டுரைக்கு மற்றொரு மொழி இணைப்பு கொடுக்க அந்தமொழிக் கட்டுரைப்பக்கத்தில் மொழியிடை இணைப்புக்களின் கீழே இருக்கும் Edit Links இணைப்பைச் சொடுக்கி சேர்க்கலாம்.

தலைப்பு மாற்றம்

தொகு
 • வினா 2: கட்டுரையின் தலைப்பை மாற்றிய பின்னர் மொழியிடை இணைப்புக்கள் காணாமல் போயிற்றே.. என்ன செய்வது ?
 1. கட்டுரையின் முந்தையத் தலைப்பைக் கொண்டு மேற்கூறியவாறு விக்கித்தரவுகளில் தேடுக.
 2. காட்டப்படும் தரவுகளில் தமிழ் மொழிக்கான தரவைத் தேடி தொகு இணைப்பை சொடுக்குக. திறக்கும் பெட்டியில் புதிய தலைப்பை இட்டு சேமிக்கவும்.

தவறான மொழியிடை இணைப்பு

தொகு
 • வினா 3: விக்கிப்பீடிய கட்டுரை ஒன்று மற்ற மொழியில் வேறு விடயத்திற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை எவ்வாறு சீர் செய்வது ?
 1. குறிப்பிட்டக் கட்டுரையில் மொழியிடை இணைப்புகள் இருக்கும் பக்கப்பட்டையில் இவற்றின் கீழே உள்ள Edit linkஐ சொடுக்குக.
 2. விக்கிதரவுகள் பக்கத்தில், தவறான இணைப்புகளை தொகு அல்லது நீக்கு இணைப்புகள் கொண்டு சரி செய்யவும். பின்னர் சேமிக்கவும்.
 3. இது மிகவும் சிக்கலானதென்றால் இந்தப் பிரச்சினையை Wikidata: Interwiki conflictsஇல் அறிவிக்கலாம்.

குறிப்புகள்

தொகு
 • விக்கித்தரவுகளில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு விக்கிப்பீடியா பக்கமும் அங்கு சேமிக்கப்பட்டுள்ள மொழி இணைப்புக்களைப் பயன்படுத்தி இடது பக்கப்பட்டையில் நெடுவரிசையாக காட்டுகின்றது. பழைய முறையில் பக்கத்தின் அடியில் விக்கியுரையில் தரப்பட்டுள்ள இணைப்புக்களையும் கவனத்தில் கொள்கிறது; இவை விக்கித்தரவுகள் இடமிருந்து பெறப்படும் தரவுகளை விட முன்னுரிமை பெறுகின்றன.
 • ஒரு பக்கம் விக்கித்தரவுகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது, தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் பக்கத்தினடியில் இடப்படும் இணைப்பும் விக்கித்தரவுகளிலிருந்து பெறப்படும் இணைப்பும் வேறுபட்டிருந்தால் மொழி விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள இணைப்பே காட்டப்படும்; இந்தப் பக்கத்தில் இடாத இணைப்புக்களை விக்கித்தரவுகளிலிருந்து காட்டும்.
 • ஒரு பக்கம் விக்கித்தரவுகளுடன் இணைக்கப்படாது இருந்தால், முன்னர் போலவே விக்கியுரையில் உள்ள மொழி இணைப்புக்களை காட்டும். சில நேரங்களில் அந்தக் கட்டுரைக்கு விக்கித்தரவுகள் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தும், ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவிற்கு இணைப்பு கொடுக்கப்படாததால், செயல்படாதிருக்கலாம். இவை காலப்போக்கில் சீர் செய்யப்படும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு