ஏரில் ஏரில்லஸ் எனவும் அழைக்கலாம். இது விதையை பகுதியளவு அல்லது முழுமையாக மூடிஇருக்கும் சிறப்பான வெளிவளரி ஆகும். ஏரில்லோடு அல்லது பொய்ஏரில் சில சமயங்களில் வேறுபட்டவை. இருப்பினும் ஏரில் கருப்பையில் விதை ( ஃபியூனிகுலஸ் அல்லது ஹிலியத்திலிருந்து ) ஒட்டியுள்ள இடத்தில் வளருகிறது, ஏரில்லோடு விதை உறையின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து வளருகிறது.[2]. சில சமயங்களில் "ஏரில்" என்ற வார்த்தை பூக்கும் தாவரங்களில் உள்ள விதைகளில் கானப்படும் சதைப்பற்றுள்ள வளரிகளையும் குறிக்க பயன்படுகிறது, ஜாதிக்காய் விதையும் இதைப் போன்றது.[3]. ஏரில் மற்றும் ஏரில்லோடு போன்றவை பெரும்பாலும் உண்ணக்கூடிய பொருளாக விளங்குவதால், விலங்குகள் மூலம் விதைப்பரவுதல் நடைபெறவும் ஏதுவாக உள்ளது.[4]. பொய்ஏரில்கள் ஏரில் போன்ற அமைப்பு பெற்றுள்ளன, இவை பொதுவாக ஃபர்சிரேஸி இனத்தாவரங்களின் பைரின்களில் காணப்படுவதோடு கருப்பையின் மீசோகார்ப்பிலிருந்து வளரக்கூடியது.[5] - இந்த சதைப்பற்றுள்ள, உண்ணக்கூடிய பெரிகார்ஃப் ஆனது இரண்டு பகுதிகளாக பிளவுற்று, பின் தூரத்தில் விழுகிறது அல்லது கறுப்பு நிற விதைகளைச் சுற்றிலும் ஒரு வெளிர் நிறமுள்ள சாப்பிடும் பொய்ஏரில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது . ஏரில் பழம் போன்ற அமைப்பில் காணப்படுகிறது ( இதனை பொய்க்கனி என அழைக்கலாம் ). இந்த பொய்க்கனியானது பெரும்பாலும் பூக்கும் தாவர இனங்களில் காணப்படுகிறது. லாங்கன், லிட்சி மற்றும் அக்கீன் வகை பழங்களில் விதையை சுற்றி உள்ள பெரிகார்ஃப் அடுக்கிற்கு பதிலாக சதைப்பற்றுள்ள உண்ணக்கூடியப் பகுதியாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த ஏரில் பகுதி உள்ளது. இத்தகைய ஏரில்கள் சில ஜிம்னோஸ்ஃபெர்ம் சிற்றினங்களில் காணப்படுகிறது, குறிப்பாக ஈவ் போன்ற இல்லிகியூ மற்றும் காகிகட்டே கூம்பு வகைத் தாவரங்களில் காணப்படுகிறது. பெரும்பான்மையான ஜிம்னோஸ்ஃபெர்ம்களில் மரங்கள் கூம்புவகையாகவும் , ஈவ்வின் இனப்பெருக்க அமைப்பில் ஒற்றை விதையை மூடிய குடுவை போன்ற சதைப்பற்றுடைய அமைப்பாகவும் உள்ளது. இத்தகைய மூடிய அமைப்பு நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கூம்பு செதில்களால் ஆனது.

An aril that surrounds the nutmeg seed is used as a spice called mace.
The edible white aril of Litchi chinensis is sometimes called an arillode. It grows partly from the funiculus and partly from the integument of the seed.[1]


டாக்ஸஸ் ல் ஏரில் வளர்ச்சிதொகு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள யூரோப்பியன் ஈவ் ( டாக்ஸஸ் பேக்ட்டா ) படத்தில், ஏரில் முதலில் சிறியதாகவும், விதையின் அடிபாகத்தில் பச்சை நிற பட்டைகளுடனும், பின் பழுப்பு நிறமாகவும் அதிலிருந்து சிவப்பு நிறமாகவும் விரிவடைந்து, விதை முதிர்ச்சி அடையும்போது அதனைச் சுற்றிலும் சதைப்பற்றுடைய சிவப்பு நிற உறைப்போன்று அமைகிறது. இந்த ஏரில் பறவைகளை பழம் உண்ண கவரக்கூடிய வண்ணங்களையும், நச்சுத்ததன்மையற்றதாகவும் ( ஈவ்வின் மற்ற பாகங்கள் நச்சுத்தன்மை உடையது ) காணப்படுகிறது, இதனால் பறவைகள் பழங்களில் உள்ள ஏரில் பகுதிகளை ஜீரனித்துவிட்டு அதன் விதைகளை எச்சங்களாக வெளியேற்றுவதால், ஈவ்வின் விதைகள் பறவைகள் மூலமாக பரவுவதற்கு ஏதுவாக அமைகிறது.

 
The fleshy aril which surrounds each seed in the yew is a highly modified seed cone scale.


டாக்ரைகார்பஸ் டாக்ரைடியாய்டஸ் ல் ஏரில்தொகு

காகிகட்டே மரம், டாக்ரைகார்பஸ் டாக்ரைடியாய்டஸ், போன்றவை நியூசிலாந்து நாட்டை தாயகமாக கொண்டவை. முன் ஐரோப்பிய காலங்களில் காகிகட்டே தாவர ஏரில் மாவோரிக்கு உணவு ஆதாரமாக இருந்தது. கழுவிய ஏரில்கள் கொரோயி என்று அழைக்கப்படுவதுடன் சமைக்காமல் உண்பதற்கும் பயன்படுகிறது.[6][7]

மேலும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Banerji, I.; Chaudhuri, K.L. (1944), "A contribution to the life history of Litchi chinensis Sonn.", Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section B, 19 (2): 19–27
  2. Beentje, H.; Williamson, J. (2010), The Kew Plant Glossary: an Illustrated Dictionary of Plant Terms, Royal Botanic Gardens, Kew: Kew Publishing
  3. Endress, P.K. (1973). "Arils And Aril-Like Structures In Woody Ranales". New Phytologist 72 (5): 1159–1171. doi:10.1111/j.1469-8137.1973.tb02092.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1973.tb02092.x. 
  4. "Fruit and Seed Production". google.com.
  5. Ramos-Ordonez, M. F.; Arizmendi, M. D. C.; Marquez-Guzman, J. (2012). "The fruit of Bursera: Structure, maturation and parthenocarpy". AoB Plants 2012: pls027. doi:10.1093/aobpla/pls027. பப்மெட்:23115709. 
  6. "Dacrycarpus dacrydioides (kahikatea) description". conifers.org (2011). பார்த்த நாள் 10 September 2011. "'The small fruit (koroi) are superabundant and highly nutritious. The birds ate them and flocked for miles to do so."
  7. "Kahikatea, Dacrycarpus". web.auckland.ac.nz (2011). மூல முகவரியிலிருந்து 12 January 2012 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 10 September 2011. "The juicy, swollen, red stalk which holds the seed is known as koroi."

மேலும் படிக்கதொகு

  • Anderson, E. & Owens, J. N. (2003). Analysing the reproductive biology of Taxus: should it be included in Coniferales? Acta Hort. 615: 233–234.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஏரில்&oldid=2758988" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது