ஐஸ்லாந்திய குரோனா

குரோனா (சின்னம்: kr; குறியீடு: ISK), ஐசுலாந்து நாட்டின் நாணயம். பன்மையில் “குரோனர்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓரு குரோணாவில் நூறு ஆரர்கள் (எயிரிர்கள்) உள்ளன. முதன் முதலில் 1922ம் ஆண்டு முதல் குரோனா வெளியிடப்பட்டது.

ஐஸ்லாந்திய குரோனா
íslensk króna
ஐ.எசு.ஓ 4217
குறிISK (எண்ணியல்: 352)
அலகு
பன்மைகுரோனர்
குறியீடுkr, Íkr
வேறுபெயர்கால்
மதிப்பு
துணை அலகு
 1/100எயிரிர் (தற்போது புழக்கத்தில் இல்லை)
பன்மை
 எயிரிர் (தற்போது புழக்கத்தில் இல்லை)ஆரர்
வங்கித்தாள்
 அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படப்படும் வங்கித்தாள்(கள்)500, 1000, 5000 குரோனர்
 அரிதாக பயன்படுத்தப்படப்படும் வங்கித்தாள்(கள்)2000 குரோனர்
Coins1, 5, 10, 50, 100 குரோனர்
மக்கள்தொகையியல்
பயனர்(கள்) ஐசுலாந்து
வெளியீடு
நடுவண் வங்கிசியோலாபாங்கி ஐலாண்ட்ஸ் (ஐசுலாந்து மத்திய வங்கி)
 இணையதளம்www.sedlabanki.is
மதிப்பீடு
பணவீக்கம்4,8%
 ஆதாரம்ஐசுலாந்து மத்திய வங்கி (ஜூலை 2010)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஐஸ்லாந்திய_குரோனா&oldid=1356795" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது