ஓட்வேர்ல்ட்:மன்ச்'ஸ் ஓடிசீ

ஓட்வேர்ல்ட்:மன்ச்'ஸ் ஓடிசீ (Oddworld: Munch's Oddysee) ஓட்வேர்ல்ட் இன்ஹாபிடண்ட்ஸ் நிறுவத்தினரின் தயாரிப்பில் வெளிவந்த மூன்றாவது நிகழ்பட ஆட்டமும் அதே வேளை எக்ஸ் பாக்ஸிற்காக இதற்கு முந்தைய ஆட்டங்களிலும் சிறப்பான தந்திரக்காட்சிகள் அமையப்பெற்று வெளியிடப்பட்டது.

வெளியிணைப்புகள்தொகு