ஓம்மானி

ஓம்மானி மிந்தடையை அளக்க பயன்படும் ஒரு அளவு கருவி ஆகும். நுண் ஓம்மானி குறைந்த மின் தடைமத்தையும், மகா ஓம்மானி பெரிய அளவு மின் தடைமத்தையும் அளக்கும். மின் தடையின் அலகு ஓம் (Ω) ஆகும்.

ஓம்மானி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஓம்மானி&oldid=2742535" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது