கசுகொட்டை

கசுகொட்டை
Châtaignier 120807 1.jpg
Sweet Chestnut Castanea sativa
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: தாவரம்
பிரிவு: பூக்கும் தாவரம்
வகுப்பு: Magnoliopsida
வரிசை: Fagales
குடும்பம்: Fagaceae
பேரினம்: Castanea

கசுகொட்டை என்பது ஒரு சுவைமிகு கொட்டைகளைத் தரும் மர இனத்தையும், அவற்றின் கொட்டைகளையும் ஒருங்கே குறிக்கிறது. இது சத்து மிக்க உணவாகும். பொதுவாக இதை தணலில் வேக வைத்து உண்பர்.