கருநாகப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி

கேரளத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதி

கருநாகப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி, கேரளத்தின் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று. இது கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ளது. கருநாகப்பள்ளி வட்டத்தில் உள்ள கருநாகப்பள்ளி நகராட்சியையும், ஆலப்பாடு, கிலாப்பன, குலசேகரபுரம், ஓச்சிறை, தழவா, தொடியூர், பள்ளிக்கல் , கடம்பநாடு ஆகிய ஊராட்சிகளையும் கொண்டது.

சான்றுகள்

தொகு