கலோரிமானி

' கலோரிமானி  என்பது  வேதியியல் எதிர்வினைகள் அல்லது இயற்பியல் ரீதியான மாற்றங்களின் போது ஏற்படும் வெப்பம் மற்றும் வெப்பத் திறன் ஆகியவற்றை அளவிட பயன்படும் கருவியாகும்.

வகைகள்தொகு

  1. வெப்ப மாற்றமில்லா கலோரிமானி
  2. எதிர்வினை கலோரிமானி
  3. வெப்ப பாயும்  கலோரிமானி
  4. வெப்ப சமநிலை கலோரிமானி
  5. பாம்  கலோரிமானி
  6. நிலையான அழுத்தம் கலோரிமானி

குறிப்புகள்தொகு

Antoine Laurent Lavoisier, Elements of Chemistry: In a New Systematic Order; Containing All the Modern Discoveries, 1789: "I acknowledge the name of Calorimeter, which I have given it, as derived partly from Greek and partly from Latin, is in some degree open to criticism; but in matters of science, a slight deviation from strict etymology, for the sake of giving distinctness of idea, is excusable; and I could not derive the name entirely from Greek without approaching too near to the names of known instruments employed for other purposes." Jump up ^ Buchholz, Andrea C; Schoeller, Dale A. (2004). "Is a Calorie a Calorie?". American Journal of Clinical Nutrition. 79 (5): 899S–906S. PubMed. Retrieved 2007-03-12. Jump up ^ Polik, W. (1997). Bomb Calorimetery. Retrieved from http://www.chem.hope.edu/~polik/Chem345-2000/bombcalorimetry.htm

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலோரிமானி&oldid=3502673" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது