கல்யாணவசந்தம்

கல்யாணவசந்தம் இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 21வது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "வேத" என்றழைக்கப்படும் 4வது சக்கரத்தின் 3வது மேளமாகிய கீரவாணியின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம்தொகு

 
கல்யாணவசந்தம் ஆரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
 
கல்யாணவசந்தம் அவரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்

இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம் (ரி2), சாதாரண காந்தாரம் (க2), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம் (த1) காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

ஆரோகணம்: ஸ க211 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி31 ப ம12 ரி2

உருப்படிகள்தொகு

  1. கீர்த்தனை: கனலுதாகனி
  2. கீர்த்தனை: இன்னுதய பாரதே
  3. கீர்த்தனை: நாதலோலுடை

வெளியிணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கல்யாணவசந்தம்&oldid=2501022" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது