கழக்கூட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதி

கேரளத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதி

கேரள சட்டமன்றத்திற்கான 140 தொகுதிகளில் கழக்கூட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியும் ஒன்றாகும். திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளைக் கொண்டது. திருவனந்தபுரம் வட்டத்தைச் சேர்ந்த கழக்கூட்டம், ஸ்ரீகார்யம் ஆகிய ஊராட்சிகளையும், திருவனந்தபுரம் நகராட்சியின் 1 முதல் 12 வரையுள்ள வார்டுகளையும், 14, 76,76,81 ஆகிய வார்டுகளையும் கொண்டது.

சான்றுகள் தொகு