கவின் என்பது அழகு என்பதற்கான பதம். இது ஆண்களுக்கு பெயராகவும் சூடப்படும். கவின் என்பது பின்வரும் இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

நபர்தொகு

பிறதொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கவின்&oldid=2679202" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது