காட்டு பச்சையம்மன் கோவில்

காட்டு பச்சையம்மன் கோவில் காட்டு பச்சையம்மன் கோவில் செஞ்சி அருகே உள்ள மேலச்சேரி காட்டில் அமைந்துள்ளது.[1][2] இது மேலச்சசெறி கிராமத்தில் இருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் காட்டு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இப் பச்சையம்மன் கோவில் பெரும்பாலான குடும்பைங்களுக்கு குல தெய்வமாக விளங்குகிறது.தேடிவரும் பக்தர்களின் வேண்டுதல் நிறைவேர்ற்றபடுவதாக நம்புகிறார்கள். இக்கோவில் வளாகத்தில் ஆடு கோழிகளை பலியிட்டு தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேற்றபட வேண்டிக்கொள்கிறார்கள்.[3]

மேற்கோள்கள்தொகு