குனூ திட்டம்

குனூ திட்டம் (GNU Project) ஆனது, கட்டற்ற மென்பொருள் அடிப்படையிலமைந்த முழுமையான இயக்குதளம் (குனூ) ஒன்றினை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டமாகும்.

குனுவின் இலச்சினை வரைவு-எடேனே சுவாசா (Etienne Suvasa)
குனு அர்டு(Hurd) - நிகழ்நிலை வட்டு

இரிச்சர்டு இசுட்டால்மன் அவர்கள் இத்திட்டத்தினை ஆரம்பித்தார். குனூ (GNU) என்ற சுருக்கப்பதத்தின் விரிவு Gnu is Not Unix (அதாவது குனூ யூனிக்ஃசு அன்று) என்பதாகும்.

குனூ இயங்குதளம் யுனிக்சை ஒத்தது, ஆனால் யுனிக்சின் ஆணைமூலத்தை பயன்படுத்தவில்லை என்பதால் இப்பெயர் தெரிவுசெய்யப்பட்டது.

இத்திட்டத்துக்கான அறிவித்தலை திரு. இரிச்சர்டு இசுட்டால்மன் 1983 இல் வெளியிட்டார். 1984 சனவரியில் இதற்கான மென்பொருள் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொக்கமாயின. இன்று வரை இத்திட்டமானது "வளர்ச்சி" என்னும் நிலையிலேயே இருக்கிறது. நிறைவு எய்தவில்லை. ஆயினும், இத்திட்டத்தின் பெறுப்பேறாக உருவான கட்டற்ற திறந்தமூல மென்பொருட்களையும், லினக்ஸ் கருவினையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட குனூ/லினக்ஸ் இயங்குதளம் இன்று மிகவும் பரவலாகியுள்ளது.

இச்செயற்றிட்டத்தின் பொதுவில் அறியப்பட்ட வெளியீடுகள் பெரும்பாலும் மென்பொருட்களாகவும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவையாகவும் இருந்தபோதும் இத்திட்டமானது, சமூக, அற, அரசியல் இயக்கமாகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

மென்பொருட்களையும், மென்பொருள் உரிம ஒப்பந்தங்களையும் உருவாக்குவதுபோன்றே குனூ திட்டமானது பெருமளவில் தத்துவம் சார் எழுத்தாக்கங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இவை பெரும்பாலும் இரிச்சர்டு இசுட்டால்மனால் எழுதப்படுபவையாகும்

குனூ திட்டத்தின் நிறுவனம்சார் பேச்சாளர்கள்

தொகு
  • இராபர்ட் ஜே. சாசல் (Robert J. Chassell)

சைலோயிக் தாச்சாரி (Loïc Dachary)

  • இரிக்கார்டோ கால்லி (Ricardo Galli)
  • கியார்கு கிரீவ் (Georg Greve)
  • ஃபிரடரிக்கோ ஃகைன்சு (Federico Heinz)
  • பிராட்லி கூன் (Bradley Kuhn)
  • ஈபன் மோகலென் (Eben Moglen)
  • ரிச்சர்டு ஸ்டால்மேன் (Richard Stallman)
  • தாவீது சுகர் (David Sugar)

வெளி இணைப்புக்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குனூ_திட்டம்&oldid=2223190" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது