தொன்றுமுதிர் வேளிர் என்றும் தொன்முது வேளிர் என்றும் குறிப்பிடப்படும் வேளிரின் பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்த ஊர் குன்றூர். இந்தக் குடியைச் சேர்ந்த உழவர் பெருமக்கள் வயலில் மேயும் ஆமைகளைப் பிடித்துவந்து அதனைச் சுட்டு உண்பர். (பரணர் - நற்றிணை 280)

இந்தக் குன்றூருக்குக் கிழக்குப்பக்கம் கடல் இருந்தது. (மாங்குடி மருதனார் - குறுந்தொகை 164)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குன்றூர்&oldid=739914" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது