குறுக்கு வெட்டு

"குறுக்கு வெட்டு" என்ற வாா்த்தை கணிதத்தில் குறிப்பாக இயற்கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

  என்பது ஒரு வரிசை எண் மற்றும்     என்பது   , குறுக்கு வெட்டு கீழ்கண்டவாறு குறிக்கப்படுகிறது.

மேலும் 

வரிசை எண்   என்பது குறுக்கு வெட்டி    யில் இருப்பின்if and only if இது முதல்   உறுப்புகளைக் கொண்ட தொடா் வரிசையில் அடங்கியுள்ளது. இதை இவ்வாறாக எழுதலாம்.

இங்கு    0 லிருந்து   வரையுள்ள  மூடிய இடைவெளியில் குறுக்குவெட்டின் வீச்சை தடுப்பதற்காக பயன்  படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் காண்க தொகு

  • Fodor's lemma
  • Club set
  • Club filter

மேற்கோள்கள் தொகு

  • Thomas Jech, Set Theory, The Third Millennium Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003, page 92.
  • Akihiro Kanamori, The Higher Infinite, Second Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, page 2.

வார்ப்புரு:PlanetMath attribution

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குறுக்கு_வெட்டு&oldid=2353017" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது