குறுனிக்கல்

குறுனிக்கல் அல்லது நுண்கல் என்பது இடைக்கற்கால மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட கற்களாகும். அதனாலேயே இடைக்கற்காலத்திற்கு குறுனிக்கற்காலம் என்ற பெயரும் உண்டு. இதை பழங்கற்கால மக்களும் பயன்படுத்தியிருந்தாலும் இடைக்கற்கால மக்களே முன்னணியில் உள்ளனர்.

குறுனிக்கல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குறுனிக்கல்&oldid=2591627" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது