கொட்டாரக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி

கொட்டாரக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி, கேரள சட்டமன்றத்திற்கான 140 தொகுதிகளில் ஒன்று. இது கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள கொட்டாரக்கரை வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கொட்டாரக்கரை, எழுகோண், கரீப்பிரை, மைலம், குளக்கடை, நெடுவத்தூர், உம்மன்னூர், வெளியம் ஆகிய ஊராட்சிகளைக் கொண்டது.

சான்றுகள் தொகு