கோத் ஒரு தற்கால எதிர்ப் பண்பாட்டு சமூகம். இந்தப் பண்பாட்டைச் சார்த குழுக்கள் பல நாடுகளில் உள்ளன. இது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 1980 களில் தோன்றியது. கறுப்பில் உடையணிவது இவர்களின் அழகியல்.

A German Goth, a so-called "Grufti", with rosary beads and vertically inverted symbol of Jusa on forehead.

உடைதொகு

இலக்கியம்தொகு

கருத்தியல்தொகு

இசைதொகு

ஓவியம்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கோத்&oldid=1828298" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது