சம்பா (Sumpa ) என்பவர்கள் பழங்காலத்திலிருந்து வடகிழக்கு திபெத்தில் வாழும் ஒரு பழங்குடியினர் ஆவர். சீன வரலாற்று ஆதாரங்கள் இவர்களை "கியாங்" என்று குறிப்பிடுகின்றன. இது இப்போது தென்மேற்கு சீனாவில் வாழும் மக்களைக் குறிப்பிடும் ஒரு சொல்லாகும். இவர்களின் உண்மையான இன அடையாளம் தெரியவில்லை. 7 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் திபெத்திய சாம்ராஜ்யத்தால் அவர்களின் பிரதேசம் உள்வாங்கப்பட்டது, அதன் பின்னர் அவர்கள் படிப்படியாக தங்கள் சுயாதீன அடையாளத்தை இழந்தனர்.

சீனர்களுக்கு சம்பா மக்கள் சுபி அல்லது சன்போ என அடையாளம் காணப்படுகின்றனர். [1]

தோற்றம் மற்றும் பிரதேசம்

தொகு

தாங்கின் பழைய புத்தகத்தில், (அத்தியாயம் 221 பி), சுபி (சம்பா) நாட்டின் மக்கள் முதலில் மேற்கு கியாங் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார். கியாங் மிக நீண்ட காலமாக இப்பகுதியில் இருந்தார்கள். அவர்கள் சாங் வம்சத்தின் முக்கிய வெளிநாட்டு எதிரிகள் ஆவர் (கி.மு. 1600-1046). முதலாம் கிறிஸ்டோபர் பெக்வித் என்பவர் இவர்களின் பெயர் இந்தோ-ஐரோப்பிய வேர் 'தேர்' என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறுகிறார். [2]

இவர்கள் திபெத்தியர்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பின்னர் சன்போ (சம்பா) என்ற பெயரைப் பெற்றனர். இவர்கள் இப்பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினரில் மிகப் பெரியவர்கள். மேலும் சுமார் 30,000 குடும்ப அலகுகளைக் கொண்டிருந்தனர். டோமி மக்களின் எல்லையிலிருந்து கிழக்கே ஹூமங்சியா (அல்லது ஹூமாங் ஜார்ஜ்) கணவாய் வரை இவர்களின் பிரதேசம் மேற்கு நோக்கி விரிவடைந்தது. [3]

வடகிழக்கு திபெத்தில் 7 முதல் 8 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சுபி / சம்பா இராச்சியத்தின் இருப்பிடம் யாக் ஆற்றின் தெற்கு கரையில் இருந்து நீண்டுள்ளது (சீனம்: தோங்டியன் நதி - திபெத்தியில் சூ-தமர் என அழைக்கப்படுகிறது. இது ('பிரி' சூ அல்லது யாங்சி ஆறு) கிழக்கில் குமாங்சியா கணவாய்க்கு தென்மேற்கே 1,400 லி (சுமார் 452 கி.மீ) [4] (தா யுவான் சுவாங்-லா) [5] மற்றும் கோட்டன் வரை சில நேரங்களில் இருந்தது . [6] [7]

6 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், சாங்ட்சன் காம்போவின் தந்தை நம்ரி சாங்ட்சனின் காலத்தில், சம்பா திபெத்திய இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்பட்டது. [8] மேலும் திபெத்திய பேச்சு வழக்கை பேசியதாக கருதப்படுகிறது. [9]

அடிக்குறிப்புகள்

தொகு
  1. "Note sur les T’ou-yu-houen et les Sou-p’i." Paul Pelliot. T’oung pao, 20 (1921), pp. 330-331.
  2. Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Christopher I. Beckwith. 2009. Princeton University Press, p. 375. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-691-13589-2.
  3. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. Édouard Chavannes. 1900. Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient. Reprint: Taipei. Reprint: Cheng Wen Publishing Co., 1969, p. 169.
  4. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. Édouard Chavannes. 1900. Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient. Reprint: Taipei. Reprint: Cheng Wen Publishing Co., 1969, p. 169, n. 1.
  5. Notes on Marco Polo. Vol. II. Paul Pelliot. Imprimerie National Paris, 1963, p. 718.
  6. Les Tribus Anciennes des Marches Sino-tibétaines: légends, classifications et histoire. R. A. Stein. 1961. Presses Universitaires de France, Paris, pp. 41-42, nn. 111, 113, 115.
  7. Ancient Tibet; Research Materials from The Yeshe De Project. Dharma Publishing (1986), p. 134. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-89800-146-3.
  8. Ancient Tibet; Research Materials from The Yeshe De Project. Dharma Publishing (1986), p. 131. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-89800-146-3.
  9. "Note sur les T’ou-yu-houen et les Sou-p’i." Paul Pelliot. T’oung pao, 20 (1921), p. 331.

மேலும் படிக்க

தொகு
  • Zeisler, Bettina. (2010). "Ëast of the Moon and West of the Sun? Approaches to a Land with Many Names, North of Ancient India and South of Khotan." In: The Tibet Journal, Special issue. Autumn 2009 vol XXXIV n. 3-Summer 2010 vol XXXV n. 2. "The Earth Ox Papers", edited by Roberto Vitali, pp. 371–463.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சம்பா&oldid=2977100" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது