சிக்கல் (சிக்கல் தீர்வு)

சிக்கல் என்பது ஒரு இலக்கை அடைய கடினப்படுத்தும் தடைகள். விரும்பப்படாத அல்லது அசாதரண நிலை. தமிழில் சிக்கலை பிரச்சினை என்றும் குறிப்பிடுவர்.

சிக்கல்களை இரும் பெரும் [1] வகைகளாக பிரிக்கலாம்:

  • நன்றாக வரையறை செய்யப்பட்ட சிக்கல்கள் (well defined problems)
  • நன்றாக வரையறை செய்யப்படா சிக்கல்கள் (ill defined problems)

எந்தளவுக்கு ஒரு சிக்கல் சரிவர வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது அந்த சிக்கல் முன்னர் தீர்க்கப்பட்டு ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட தீர்வு உள்ளதா என்பது பற்றியதாகும்.

சிக்கல் தீர்வு தொகு

முதன்மைக் கட்டுரை: சிக்கல் தீர்வு

இவற்றையும் பாக்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Nigel Cross. (1994). Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. 2nd ed. Toronto: John Wiley & Sons.